Hiển thị các bài đăng có nhãn Vietnam Daily Tours. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vietnam Daily Tours. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015
Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015
Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014
Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014
Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014
Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014
Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Restaurant cruises on Sai Gon river

Restaurant  cruises on Sai Gon river   At 19.00, meeting our tour guide and driver at your hotel. Transfer to the ferry for getting on cru...
Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014
Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014